12. Fiatalok egészsége az életminőség és a fogyasztói magatartás tükrében

Ercsey, Ida – Huszka, Péter

A társadalomkutatásokban egyre hangsúlyosabbá válik az életminőség társadalmi és egyéni szintű vizsgálata. Az életminőségnek az objektív tényezők mellett vannak szubjektív összetevői, és ezek mérésével kaphatunk teljes képet a fogyasztók érzékelt jóllétéről. A kutatás célja annak feltárása, hogy milyen értékelési mechanizmus jellemző a fiatalok életminőség-megítélésére, és ebben milyen szerepe van az egészség szubjektív értékelésének. A kutatási célkitűzésnek megfelelően először betekintést nyerünk a téma szakirodalmába, majd értékeljük az empirikus kutatás eredményeit.

DOI: 10.20494/TM/1/1-2/12

Táplálkozásmarketing. 2014. 1 (1-2) 87-95.

12_Ercsey I. – Huszka P._Fiatalok egészsége az életminőség és a fogyasztói magatartás tükrében